051 Економіка

HR - management - душа та серце кожної компанії, підприємства та організації. Лише профі задасть темп, створить клімат і відкриє потенціал кожного!

Саме такі навички легко отримати, вивчаючи кадровий менеджмент, управління кар’єрою та трудовим потенціалом, кадрове діловодство, фізіологію і психологію праці, управління та мотивацію персоналу, управління виробничими конфліктами, аудит персоналу та сучасний рекрутинг, маркетинг, демографію та національну економіку, тощо.

Випускники володіють знаннями та практичними навичками відбору, оцінки та мотивації персоналу, кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом; удосконалення систем і технологій управління персоналом, інжинірингу праці; проведення корпоративних тренінгів, організації ділових зустрічей і конференц-сервісу.

ЕМКД - платформа росту успішних професіоналів! З нами рости легко!

Вступ на основі "ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс для здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Спеціальність ЗНО на комерційні місця та місця держзамовлення
Економіка
(HR - менеджмент)
Українська мова та література
Математика
Історія України або Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- атестат про повну загальну середню освіту;
- додаток до атестату про повну загальну середню освіту;
- сертифікат ЗНО;
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків посвідчення про приписку.


Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня ""МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ":"

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня БАКАЛАВРА за спорідненою або іншою спеціальністю

Спеціальність ЗНО
Місця державного замовлення Комерційні місця
051
Економіка
(HR - менеджмент)
Українська мова та література Українська мова та література
Математика Математика або Історія України,
або Іноземна мова,або Біологія,
або Географія, або Фізика,
або Хімія

Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- диплом молодшого спеціаліста;
- додаток до диплому молодшого спеціаліста;
- сертифікат ЗНО;
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Освітня програма
«Економіка»

другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
© 2024 KNTU