076 Підприємництво та торгівля

Офлайн та онлайн бізнес як на долоні! Сучасний Підприємець - це прогресивні знання помножені на передовий досвід. Випускники спеціальності готові до роботи у торговельних, посередницьких, дистрибуційних, представницьких, консалтингових фірмах та організаціях, на вітчизняних та міжнародних біржах.

Під час навчання за даною спеціальністю студенти отримують знання з організації комерційної та біржової діяльності, маркетингу послуг та інтернет маркетингу, реалізації цінової та асортиментної політики, електронної комерції, рекламної діяльності та SMM, ведення онлайн бізнесу, бренд-менеджменту та розробки інтернет стратегій просування.

Теоретичні знання отримують від професійного професорсько-викладацького складу. Практичний досвід здобувається на кращих підприємствах міста, області, України та під час міжнародних стажувань.

Вступ на основі "ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс для здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Спеціальність ЗНО на комерційні місця та місця держзамовлення
Підприємництво та торгівля Українська мова та література
Математика
Історія України або Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- атестат про повну загальну середню освіту;
- додаток до атестату про повну загальну середню освіту;
- сертифікат ЗНО;
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків посвідчення про приписку.


Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня ""МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ":"

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня БАКАЛАВРА за спорідненою або іншою спеціальністю

Спеціальність ЗНО
Місця державного замовлення Комерційні місця
076
Підприємництво та торгівля
Українська мова та література Українська мова та література
Математика Математика або Історія України,
або Іноземна мова,або Біологія,
або Географія, або Фізика,
або Хімія

Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- диплом молодшого спеціаліста;
- додаток до диплому молодшого спеціаліста;
- сертифікат ЗНО;
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Освітня програма
«Підприємництво та торгівля»

другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
© 2024 KNTU