281 Публічне управління та адміністрування

Небайдужий та бачиш себе серед тих, хто розбудовує добробут української державності? Тоді ця спеціальність для тебе. Адже успішний випускник спеціальності:

  • керівник провідних і головних спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
  • спеціаліст місцевих державних адміністрацій, закладах вищої освіти, академічних установ, корпоративних установ та бізнес-структур, їх управлінь і відділів;
  • радник та консультант секретаріатів місцевих рад, політичних партій та громадських організацій;
  • спеціаліст виконавчих органів місцевих рад та ОТГ.

Під час навчання за даною спеціальністю студенти отримують знання з теорії публічного адміністрування, конституційного права, основ місцевого самоврядування, державного регулювання економіки та економічної політики, територіального управління, планування розвитку територій, публічних фінансів, комунікації в публічному управлінні, технологій публічного адміністрування, PR-технологій, проєктного менеджменту, соціального розвитку територій, інформаційно-аналітичного забезпечення публічного адміністрування.

Кафедра ЕМКД - платформа формування сучасних професіоналів та успішних особистостей!

Вступ на основі "ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс для здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Спеціальність ЗНО на комерційні місця та місця держзамовлення
Публічне управління та адміністрування Українська мова та література
Математика
Історія України або Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- атестат про повну загальну середню освіту;
- додаток до атестату про повну загальну середню освіту;
- сертифікат ЗНО;
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків посвідчення про приписку.


Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня ""МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ":"

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня БАКАЛАВРА за спорідненою або іншою спеціальністю

Спеціальність ЗНО
Місця державного замовлення Комерційні місця
281
Публічне управління та адміністрування
Українська мова та література Українська мова та література
Математика Математика або Історія України,
або Іноземна мова,або Біологія,
або Географія, або Фізика,
або Хімія

Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- диплом молодшого спеціаліста;
- додаток до диплому молодшого спеціаліста;
- сертифікат ЗНО;
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Освітня програма
«Публічне управління та адміністрування»

другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
© 2024 KNTU