Перелік вибіркових дисциплін МЕ Магістр

За освітньою програмою 073 "Менеджмент бізнес-організацій" другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Методологія та організація наукових досліджень

  В розробці

 • Публічне адміністрування

  Дисципліна «Публічне адміністрування» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо принципів і механізмів публічного управління та адміністрування та його ролі в розвитку суспільства; опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного управління та адміністрування в публічній сфері. Дисципліна орієнтує на оволодіння методами прийняття управлінських рішень, моніторингу та контролю їх виконання на національному, регіональному та місцевому рівнях набуття навичок адміністрування в публічній сфері.

  Метою вивчення курсу «Публічне адміністрування» є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного управління та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Публічне адміністрування» є:

  • узагальнення теоретичних засад у сфері публічного управління, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції;
  • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління в розвитку суспільства;
  • опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного управління об'єктів публічної сфери;
  • оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб'єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
  • набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери.

За освітньою програмою 073 "Управління фінансово-економічною безпекою" другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Фінансовий моніторинг в Україні

  В розробці

 • Судові та правоохоронні органи України

  В розробці© 2022 KNTU