073 Менеджмент

Успішний менеджер - це саме з нами!

Випускники кафедри з “Менеджменту” отримують навички здійснення управлінської діяльності на керівних посадах підприємств, установ, організацій, державних та недержавних структур виробничої та невиробничої сфери, навики з прийняття рішень при виконанні функціональних обов'язків, з вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку товарів, робіт і послуг, проведення заходів по адаптації до вимог сучасності.

Під час навчання за спеціальністю «Менеджмент» студенти вивчають основи менеджменту, операційний, виробничий, інноваційний, інформаційний менеджмент та новітні ІТ в управлінні, маркетинг, логістику, контролінг, стратегічне і тактичне планування, лідерство, сучасні комунікації та управління конкурентоспроможністю.

Поглиблене вивчення мов та постійна апробація своїх знань та навичок на конференціях, стажування та практиці.

Так “народжується” справжній лідер!

Вступ на основі "ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс для здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Спеціальність ЗНО на комерційні місця та місця держзамовлення
Менеджмент Українська мова та література
Математика
Історія України або Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

Перелік документів для вступу:

для прийому на навчання на перший курс для здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


- паспорт та ідентифікаційний код;
- атестат про повну загальну середню освіту;
- додаток до атестату про повну загальну середню освіту;
- сертифікат ЗНО;
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків посвідчення про приписку.


Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня ""МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ":"

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня БАКАЛАВРА за спорідненою або іншою спеціальністю

Спеціальність ЗНО
Місця державного замовлення Комерційні місця
073
Менеджмент
Українська мова та література Українська мова та література
Математика Математика або Історія України,
або Іноземна мова,або Біологія,
або Географія, або Фізика,
або Хімія

Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- диплом молодшого спеціаліста;
- додаток до диплому молодшого спеціаліста;
- сертифікат ЗНО;
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Освітня програма
«Менеджмент»

другого (магістерського) рівня
освітня програма
"Управління фінансово-економічною безпекою"

- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
другого (магістерського) рівня
освітня програма
"Менеджмент бізнес-організацій"

- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
© 2024 KNTU