073 Менеджмент бізнес-організацій

Програма підготовки магістрів за даною програмою орієнтована на менеджерів і фахівців інших спеціальностей із досвідом роботи в різноманітних підприємствах та організаціях на різних рівнях управління, що бажають систематизувати свій професійний досвід, вивчити сучасний управлінський інструментарій на основі досвіду успішних українських і міжнародних компаній, розширити мережу професійних контактів (рівень – «бакалавр» і «магістр»). Фахівці з менеджменту бізнес-організацій отримують навички здійснення управлінської діяльності на керівних посадах підприємств, установ, організацій усіх форм власності, прийняття рішень при виконанні функціональних обов'язків, вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку товарів, робіт і послуг, проведення заходів по адаптації до ринкових умов.

Випускники, які отримали освіту за даною спеціальністю, можуть займати такі посади: керівники суб’єктів господарювання різної форми власності; керівники структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних галузей економіки; керівники місцевих органів влади; менеджери (управителі) об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.


Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр":
Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- диплом бакалавра;
- додаток до диплому бакалавра;
- екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для спеціальностей 051, 073, 076, 281);
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Освітня програма
«Менеджмент»

другого (магістерського) рівня
освітня програма
"Управління фінансово-економічною безпекою"

- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
другого (магістерського) рівня
освітня програма
"Менеджмент бізнес-організацій"

- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
© 2024 KNTU