073 Управління фінансово-економічною безпекою

Під час навчання магістранти отримують ґрунтовну підготовку з: аналізу господарської діяльності, фінансового менеджменту, основ національної безпеки держави, економічної і фінансової безпеки держави та підприємств, методів боротьби з економічною злочинністю, організації і попередження правопорушень в економічній сфері, конкурентної розвідки, методів подолання корпоративних конфліктів (рейдерства), сучасних методів забезпечення надійності персоналу, управління захисту комерційної таємниці, організації та управління майновою та особистою безпекою, оцінки вартості майна та бізнесу, психології управління.

Магістр за даною програмою може працювати на вищому і середньому рівнях управління ― на відповідних посадах в лінійних і функціональних підрозділах підприємств, організацій та установ різних видів економічної діяльності та форм власності, в тому числі: у державних органах, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю; на підприємствах, установах, організаціях з охоронним профілем діяльності; банківських та інших фінансових установах, а також обіймати посади в правоохоронних органах, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю та податкових адміністраціях.


Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр":
Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- диплом бакалавра;
- додаток до диплому бакалавра;
- екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для спеціальностей 051, 073, 076, 281);
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Освітня програма
«Менеджмент»

другого (магістерського) рівня
освітня програма
"Управління фінансово-економічною безпекою"

- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
другого (магістерського) рівня
освітня програма
"Менеджмент бізнес-організацій"

- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
© 2024 KNTU